Aanmeldformulier

Ja, ik wil lid worden van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging, gevestigd te Rhenen.
Voor de betaling van de contributie, minimaal € 1,- per jaar, zal u een acceptgirokaart worden toegezonden.